Science & Technology


After Orkut of Google was beaten by Facebook years ago, Google introduced another social tool namely Google Plus (G+) hoping to compete Facebook to get back its lost face. A few rounds have passed, but G+ is still far behind its rival Facebook. Will G+ beat Facebook or be beaten again?
Personally, I don’t feel much hope for the G+ as many people including me have already addicted to Facebook lolz.
Advertisements

ឥឡូវនេះ លោក​អ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃ និង ថេបប្លិត របស់ក្រុមហ៊ុន Sumsung ដែលដំណើរការដោយ Android OS អាចមើល ភាសាខ្មែរ បានហើយ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះ គីយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ Root ឧបករណ៍របស់យើងឡើយ។ ហើយ​បើ​ចង់​អាច​សរសេរ​បាន​ទៀត​នោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើង MultiLing Keyboard ឬ Phum Keyboard ដែលអាចដោនឡូដពី Android Market ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Click this icon to download

លោក ដាញ់ ហុង បានឲ្យដឹងថា លោកបានសាកល្បងនៅលើ Samsung Galaxy Tab 7.7, Galaxy 7.0 Plus និង Galaxy Tab 10.1 និងបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបានល្អ។ ចំណែកខ្ញុំខ្លួនឯងក៏បានសាកនៅលើ Galaxy Tab 10.1 ហើយដែរ ហើយចំពោះលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំនៅពេលដំបូងនេះគឺ អាចមើលអក្សរខ្មែបានត្រឹមត្រូវមួយចំនួនធំ ហើយ តែ មិនទានវាយបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ គឺមិនទាន់អាចដាក់ជើង និងស្រៈមួយចំនួនបានត្រឹមត្រូវ។  តែថ្វីត្បិតតែពេលវាយវាបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយ បើយើង វាយត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ ពេលយើង ធ្វើការស្វែងរកនៅលើ ប្រោវស៊័រ គឺវាអាចរកឃើញ។ សង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ។  សូមសាកល្បងដំឡើង និងកំណត់ រួចប្រើសាកមើលតាមរបៀបខាងក្រោម៖

របៀប​ដំឡើង៖
១- ក្រោយ​ពេល​ដោនឡូដរួច​ សូមចម្លង​យក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ឧបរកណ៍របស់អ្នក តាមវិធីណាដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក រួច​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​ដូចកម្មវិធីធម្មតា។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានរើស​យក (Tick) unknown sources នៅក្នុង Setting->Application មុននឹងដំឡើង
២-ឧបរកណ៍របស់អ្នកត្រូវជាគ្រួសារ Samsung ដែល​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android 3.1 ឡើង​ទៅ
៣-បន្ទាប់ពីដំឡើងកម្មវិធីរួច សូមចូល​ទៅ Settings->Screen->Screen Display->Font style រួចរើសយក “Khmer”
៥-ដើម្បី​សរសេរ​ខ្មែរ​បាន លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើង MultiLing Keyboard ឬ Phum Keyboard ដែលអាចដោនឡូដពី Android Market ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចំណាំ៖
សូមចាំថា ប្រោវស៊័រ នឹងបង្ហាញបានត្រឹមត្រូវលើ Android ចាប់ពី ជំនាន់ 3.1 ឡើងទៅ

 

សូមមើលរូប ស្នែបហ្សត់ (Snapshot) ពី Galaxy Tab 10.1 បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Khmer.apk និងធ្វើការកំណត់ចប់សព្វគ្រប់ហើយ៖

I still can't view Khmer Article of my blog on my Galaxy Tab 10.1

Multiling Keyboard which still has problem

Phum Keyboard on Galaxy Tab 10.1 which is still a problem (Screenshot)

Rest in Peace my Beloved Steve Jobs

Apple Inc co-founder and former CEO Steve Jobs, one of the greatest American CEOs, died on Wednesday at the age of 56. He had been suffering cancer and other health issues.

Although he is just one year older than Bill Gates of Microsoft, Steve was never lucky enough. He had been battling cancer and health issues until his death.

Following is Steve’s biography in brief from wikipedia:

Jobs was born in San Francisco and was adopted by Paul and Clara Jobs (née Hagopian) of Mountain View, California, who named him Steven Paul. Paul and Clara later adopted a daughter, whom they named Patti. Jobs’ biological parents – Abdulfattah John Jandali, a Syrian Muslim graduate student from Homs who later became a political science professor and Joanne Simpson (née Schieble), an American graduate student who went on to become a speech language pathologist – eventually married. Together, they gave birth to and raised Jobs’ biological sister, novelist Mona Simpson.

Jobs attended Cupertino Junior High and Homestead High School in Cupertino, California. He frequented after-school lectures at the Hewlett-Packard Company in Palo Alto, California and was later hired there, working with Steve Wozniak as a summer employee. Following high school graduation in 1972, Jobs enrolled at Reed College in Portland, Oregon. Although he dropped out after only one semester, he continued auditing classes at Reed, while sleeping on the floor in friends’ rooms, returning Coke bottles for food money, and getting weekly free meals at the local Hare Krishna temple. Jobs later said, “If I had never dropped in on that single calligraphy course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts.”

In autumn 1974, Jobs returned to California and began attending meetings of the Homebrew Computer Club with Wozniak. He took a job as a technician at Atari, a manufacturer of popular video games, with the primary intent of saving money for a spiritual retreat to India.

Jobs then traveled to India to visit the Neem Karoli Baba at his Kainchi Ashram with a Reed College friend (and, later, the first Apple employee), Daniel Kottke, in search of spiritual enlightenment. He came back a Buddhist with his head shaved and wearing traditional Indian clothing. During this time, Jobs experimented with psychedelics, calling his LSD experiences “one of the two or three most important things [he had] done in [his] life”. He has said that people around him who did not share his countercultural roots could not fully relate to his thinking.

Jobs returned to his previous job at Atari and was given the task of creating a circuit board for the game Breakout. According to Atari founder Nolan Bushnell, Atari had offered $100 for each chip that was eliminated in the machine. Jobs had little interest or knowledge in circuit board design and made a deal with Wozniak to split the bonus evenly between them if Wozniak could minimize the number of chips. Much to the amazement of Atari, Wozniak reduced the number of chips by 50, a design so tight that it was impossible to reproduce on an assembly line. At the time, Jobs told Wozniak that Atari had only given them $700 (instead of the actual $5,000) and that Wozniak’s share was thus $350.

Read full article about Steve Jobs on Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

តាម​ការកើនឡើង​នូវ​ប្រជាប្រិយភាព​របស់ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ អ៊ែន​ដ្រ​យ​ដ៍ (Android) ក្នុង​ពិភព​ទូរស័ព្ទដៃ និង ធែ​ប​ប្លិ​ត (Tablet) ខ្ញុំ​ជឿថា​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត អ៊ែន​ដ្រ​យ​ដ៍ នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ធែ​ប​ប្លិ​ត ទាំងអស់​លើកលែង តែ Iphone, Ipad និង Ipod Touch (ឬ​ឧបករណ៍​ប្រើ iOS ទាំងអស់) មាន​ស្តង់ដារ​តែមួយ ដែល​មានន័យថា គេ​អាច​ដំឡើង​កម្មវិធី មួយ​លើ​គ្រប់​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​ទាំងអស់​ដោយ​មិនបាច់​ខ្វល់​ថា​គេ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​អ្វី​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ណា​នោះឡើយ គឺ​ដូចជា​កម្មវិធី​ម​ស្រាប់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើ​វិ​ន​ដូ​ស៍​អញ្ចឹង​ដែរ ដែល​ពេលនោះ​អ្នកទិញ​នឹង​សម្រេច​ថា​ត្រូវ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ាក​អ្វី នឹង​គិតតែ​ពី​គុណភាព និង​ការ​រចនា​ម៉ូដ​តែប៉ុណ្ណោះ ដោយ​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​គិតថា​បើ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​ទៅ តើ​វា​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ​ផ្សេងទៀត​បានទេ ហើយ​តើ​នឹងមាន​កម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​នេះ​ដូចជា​ទូរស័ព្ទ​គេ​ផ្សេង​អត់​នោះឡើយ។ ហើយក៏​នៅ​អាចមាន​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​មួយចំនួន​តូច​អាច​នៅ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​យល់​គឺ វា​ប្រៀប​ទៅនឹង Windows, MacOS, Linux, Linux-localized Os និង មួយចំនួន​ផ្សេងទៀត​ជាដើម ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម៖

តួលេខ​ត្រឹម ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

[Windows XP (37.92%) | Windows 7 (29.72%)| Windows Vista (13.09%)]= 80.73%
Mac OS X (7.40%)| Linux (2.07%) | Others: 10%

Statistic Source: Wikipedia

ត្រឡប់មក ប្រធានបទ​យើង​វិញ បើ​និយាយ​ពី អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ក្នុង​ពិភព​ទូរស័ព្ទដៃ និង ធែ​ប​ប្លិ​ត វិញ គឺ​វា​អាច​នឹងមាន​វាសនា​ដូចជា វិ​ន​ដូ​ស៍ ក្នុង​ក្នុង ពិភព​កុំព្យូទ័រ​ដែរ។ ចំណែកឯ iOS វិញ​នឹង​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅនឹង Apple Computers និង Mac OS Families ដែរ។ ហើយ​សល់​ពីនេះ​គឺ ដូចជា PC និង Linux អញ្ចឹង​ដែរ។

បញ្ជាក់៖ អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជា​ដំបូង​ដោយ​សម្ព័ន្ធ​ដែលមាន​សមាជិក​ចំនួន ៨៣ ក្រុមហ៊ុន។  សម្ព័ន្ធ​នេះ​មាន​ឈ្មោះថា Open Handset Alliance (OHA) ដែល​សមាជិក​រួមមាន Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia, and Wind River Systems ។ល។ ហើយ​ការផលិត​នេះ​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស ហ្គូ​ហ្គ​ល (Google) ដែល​ប្រ​គួ​តទៅ​នឹង  Apple, Microsoft, Nokia, Sony Ericsson,(Symbian), HP (formerly Palm), Research In Motion, and Samsung Electronics (bada)។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​តួលេខ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ធៀប​ទៅនឹង ប្រ​ព័​ន្ទ​ប្រតិ​ប្តិ​ការ​ផ្សេងទៀត​គិត​ត្រឹម​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០៖

Symbian 27.4% | Android 36.0% | RIM 12.9% | iOS 16.8%|Microsoft 3.6% | Other OSs 3.3%

Statistic Source: Gartner

ដោយ MPSINFO

Bird that cannot raise their own offspring

The reason why I made this video was because I hate this bird, even I know it is their nature. Sometimes, I don’t even know why clock inventors use the sound of this devil bird in their clock alarm. I do pity the small bird (reed warbler) which works very hard to build their own nest and then has to feed the devil that kills her offspring. This is not the only bird that behaves in such way. There is still a kind of duck which leads the life in similar way. However, that kind of duck is not that cruel. They will just leave the eggs for other birds (gulls, usually) to lay and when the baby duck (chick) hatches, the chick will just leave the nest after a few hours without bothering the bird nor their offspring. That is acceptable behavior and not to be hated. Watch the Cuckoo and think for yourself. MPSINFO

CUCKOO

After having been busy which makes me away from my blog for a long time, today, I felt I wanted to make a collection of my beloved geeks who have changed the way I (and all of us) live. Some geeks may appear first or last in my collection, but it doesn’t necessarily mean they are ranked first nor last. I love them all.

Geeks who have changed the way we live.

As in my disclaimer, it is to be noticed that these individuals who appear here in my list are not necessarily the single founders of their respective firms/products. They may be co-founders. The reason why I listed only these people and not their co-founders was because these are at least representatives of those in their team. Also, it was because they are commonly known by the public; there is no big deal. There still lovely geeks who are not listed here, but they are all in my heart.

It is also to be noticed that they are not just founders of the firms/products I mentioned in the list. In fact they founded a lot more than just what I mentioned. I just listed their most known firms/product they founded.

Note: Some founders here might have left the firms/products.

Enjoy loving them and have a nice weekend.

MPS

smartCambodia’s two mobile phone operators will merge their operations from March next year, according to a joint statement Monday.

Smart Mobile and Star-Cell will merge their operations under Smart Mobile to become one of the market leaders, the first merger among Cambodia’s mobile operators.

It stated that Smart Mobile will become, with this combination, one of the market leaders with more than 850,000 subscribers and aims to be a market leader both in subscriber base and new subscriptions through its further aggressive growth and strong market presence.

“Our subscribers will enjoy the benefits of the merger without any change of telephone numbers and SIM cards,” said the press release.

Smart Mobile’s network will, after both networks have been combined, serve 23 out of 24 provinces of Cambodia and will extend to the remaining province in the course of 2011.

The completion of the transaction is, subject to final approval by Cambodian authorities, expected to be in December 2010, and the finalization of the network combination by March 2011.

Cambodia currently has 9 mobile phone operators with more than 6 million users, according to the statistics from the Ministry of Post and Telecommunication.

Text Source: Xinhua

Next Page »