Mobile Phnone


Because there are so many mobile prefixes among the main mobile operators in Cambodia, I decided to make this list of Operators along with their respective prefixes which can be helpful.

[CELLCARD] MobiTel – CamGSM Company Limited

::: Sim Prefixes: 012, 017, 077, 078, 089, 092, 095

Logo-Cellcard_English_option2

 

[SMART] Smart Axiata Co., Ltd.

::: Sim Prefixes: 010, 015, 016, 069, 070, 081, 086, 087, 093, 096 & 098

Smart_axiata_logo_prismleftalign - OK

 

[BEELINE] Sotelco Ltd.

::: Sim Prefixes: 090, 068, 067, 066, 060, 031

BeeLine_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[METFONE] Viettel (Cambodia) Pte., Ltd.

:::Sim Prefixes: 097, 088

d01f3c37034ed3cefb06d3f737f2bb77

If you know more prefixes, please leave a comment. I will incorporate in this. Thanks.

ឥឡូវនេះ លោក​អ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃ និង ថេបប្លិត របស់ក្រុមហ៊ុន Sumsung ដែលដំណើរការដោយ Android OS អាចមើល ភាសាខ្មែរ បានហើយ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះ គីយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ Root ឧបករណ៍របស់យើងឡើយ។ ហើយ​បើ​ចង់​អាច​សរសេរ​បាន​ទៀត​នោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើង MultiLing Keyboard ឬ Phum Keyboard ដែលអាចដោនឡូដពី Android Market ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Click this icon to download

លោក ដាញ់ ហុង បានឲ្យដឹងថា លោកបានសាកល្បងនៅលើ Samsung Galaxy Tab 7.7, Galaxy 7.0 Plus និង Galaxy Tab 10.1 និងបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបានល្អ។ ចំណែកខ្ញុំខ្លួនឯងក៏បានសាកនៅលើ Galaxy Tab 10.1 ហើយដែរ ហើយចំពោះលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំនៅពេលដំបូងនេះគឺ អាចមើលអក្សរខ្មែបានត្រឹមត្រូវមួយចំនួនធំ ហើយ តែ មិនទានវាយបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ គឺមិនទាន់អាចដាក់ជើង និងស្រៈមួយចំនួនបានត្រឹមត្រូវ។  តែថ្វីត្បិតតែពេលវាយវាបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយ បើយើង វាយត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ ពេលយើង ធ្វើការស្វែងរកនៅលើ ប្រោវស៊័រ គឺវាអាចរកឃើញ។ សង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ។  សូមសាកល្បងដំឡើង និងកំណត់ រួចប្រើសាកមើលតាមរបៀបខាងក្រោម៖

របៀប​ដំឡើង៖
១- ក្រោយ​ពេល​ដោនឡូដរួច​ សូមចម្លង​យក​ទៅ​ដាក់​ក្នុង​ឧបរកណ៍របស់អ្នក តាមវិធីណាដែលងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក រួច​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​ដូចកម្មវិធីធម្មតា។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានរើស​យក (Tick) unknown sources នៅក្នុង Setting->Application មុននឹងដំឡើង
២-ឧបរកណ៍របស់អ្នកត្រូវជាគ្រួសារ Samsung ដែល​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android 3.1 ឡើង​ទៅ
៣-បន្ទាប់ពីដំឡើងកម្មវិធីរួច សូមចូល​ទៅ Settings->Screen->Screen Display->Font style រួចរើសយក “Khmer”
៥-ដើម្បី​សរសេរ​ខ្មែរ​បាន លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើង MultiLing Keyboard ឬ Phum Keyboard ដែលអាចដោនឡូដពី Android Market ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចំណាំ៖
សូមចាំថា ប្រោវស៊័រ នឹងបង្ហាញបានត្រឹមត្រូវលើ Android ចាប់ពី ជំនាន់ 3.1 ឡើងទៅ

 

សូមមើលរូប ស្នែបហ្សត់ (Snapshot) ពី Galaxy Tab 10.1 បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Khmer.apk និងធ្វើការកំណត់ចប់សព្វគ្រប់ហើយ៖

I still can't view Khmer Article of my blog on my Galaxy Tab 10.1

Multiling Keyboard which still has problem

Phum Keyboard on Galaxy Tab 10.1 which is still a problem (Screenshot)

Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 4.0 or later.

Do you wish to follow the climate change negotiations within the COP17/CMP7 to the UNFCCC which is being held in the beautiful city Durban of South Africa, but you just can’t do that because you have to follow many interesting side events? That is not a big deal. The UN climate change secretariat (UNFCCC) has developed an application software to provide quick and easy access to essential information about the UN Climate Change Conferences taking place during the year and to allow virtual participation in the events. With this app, you will be able to track news update of the negotiations, alerts of side events, schedule, documents and a few other features. So now you won’t lose any updates about COP17/CMP7 wherever you are in the world even though you are not participating this conference physically.

Screen Capture of the app from iPad

However, this app is only available for iOS device users. Hopefully, they can make one for android-based devices so that almost everyone can follow this important climate talk.

The app is available for free download on the App Store. Thus, if you are using iOS device, just go to App Store in your device and type Negotiator or UNFCCC and from there you will be able to install it just make sure you have the App Store account. If not you can just create one and here you go.

The 17th Conference of the Parties (COP17) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 7th Session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties (CMP7) to the Kyoto Protocol, are now in progress in the sunny city of Durban, South Africa.

Just for your further information, there is another iOS app developed by SIEMENS dedicated for this climate talk with location map, and related information updates. You can just go to the App Store and type COP17 and you will be able to get it for free.   Enjoy the updates with these two apps.

by Piseth, Durban, South Africa.

Rest in Peace my Beloved Steve Jobs

Apple Inc co-founder and former CEO Steve Jobs, one of the greatest American CEOs, died on Wednesday at the age of 56. He had been suffering cancer and other health issues.

Although he is just one year older than Bill Gates of Microsoft, Steve was never lucky enough. He had been battling cancer and health issues until his death.

Following is Steve’s biography in brief from wikipedia:

Jobs was born in San Francisco and was adopted by Paul and Clara Jobs (née Hagopian) of Mountain View, California, who named him Steven Paul. Paul and Clara later adopted a daughter, whom they named Patti. Jobs’ biological parents – Abdulfattah John Jandali, a Syrian Muslim graduate student from Homs who later became a political science professor and Joanne Simpson (née Schieble), an American graduate student who went on to become a speech language pathologist – eventually married. Together, they gave birth to and raised Jobs’ biological sister, novelist Mona Simpson.

Jobs attended Cupertino Junior High and Homestead High School in Cupertino, California. He frequented after-school lectures at the Hewlett-Packard Company in Palo Alto, California and was later hired there, working with Steve Wozniak as a summer employee. Following high school graduation in 1972, Jobs enrolled at Reed College in Portland, Oregon. Although he dropped out after only one semester, he continued auditing classes at Reed, while sleeping on the floor in friends’ rooms, returning Coke bottles for food money, and getting weekly free meals at the local Hare Krishna temple. Jobs later said, “If I had never dropped in on that single calligraphy course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts.”

In autumn 1974, Jobs returned to California and began attending meetings of the Homebrew Computer Club with Wozniak. He took a job as a technician at Atari, a manufacturer of popular video games, with the primary intent of saving money for a spiritual retreat to India.

Jobs then traveled to India to visit the Neem Karoli Baba at his Kainchi Ashram with a Reed College friend (and, later, the first Apple employee), Daniel Kottke, in search of spiritual enlightenment. He came back a Buddhist with his head shaved and wearing traditional Indian clothing. During this time, Jobs experimented with psychedelics, calling his LSD experiences “one of the two or three most important things [he had] done in [his] life”. He has said that people around him who did not share his countercultural roots could not fully relate to his thinking.

Jobs returned to his previous job at Atari and was given the task of creating a circuit board for the game Breakout. According to Atari founder Nolan Bushnell, Atari had offered $100 for each chip that was eliminated in the machine. Jobs had little interest or knowledge in circuit board design and made a deal with Wozniak to split the bonus evenly between them if Wozniak could minimize the number of chips. Much to the amazement of Atari, Wozniak reduced the number of chips by 50, a design so tight that it was impossible to reproduce on an assembly line. At the time, Jobs told Wozniak that Atari had only given them $700 (instead of the actual $5,000) and that Wozniak’s share was thus $350.

Read full article about Steve Jobs on Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

តាម​ការកើនឡើង​នូវ​ប្រជាប្រិយភាព​របស់ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ អ៊ែន​ដ្រ​យ​ដ៍ (Android) ក្នុង​ពិភព​ទូរស័ព្ទដៃ និង ធែ​ប​ប្លិ​ត (Tablet) ខ្ញុំ​ជឿថា​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត អ៊ែន​ដ្រ​យ​ដ៍ នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ធែ​ប​ប្លិ​ត ទាំងអស់​លើកលែង តែ Iphone, Ipad និង Ipod Touch (ឬ​ឧបករណ៍​ប្រើ iOS ទាំងអស់) មាន​ស្តង់ដារ​តែមួយ ដែល​មានន័យថា គេ​អាច​ដំឡើង​កម្មវិធី មួយ​លើ​គ្រប់​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​ទាំងអស់​ដោយ​មិនបាច់​ខ្វល់​ថា​គេ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​អ្វី​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ណា​នោះឡើយ គឺ​ដូចជា​កម្មវិធី​ម​ស្រាប់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើ​វិ​ន​ដូ​ស៍​អញ្ចឹង​ដែរ ដែល​ពេលនោះ​អ្នកទិញ​នឹង​សម្រេច​ថា​ត្រូវ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ាក​អ្វី នឹង​គិតតែ​ពី​គុណភាព និង​ការ​រចនា​ម៉ូដ​តែប៉ុណ្ណោះ ដោយ​មិនចាំបាច់​ត្រូវ​គិតថា​បើ​ទិញ​ទូរស័ព្ទ​នេះ​ទៅ តើ​វា​អាច​ប្រើ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ​ផ្សេងទៀត​បានទេ ហើយ​តើ​នឹងមាន​កម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​នេះ​ដូចជា​ទូរស័ព្ទ​គេ​ផ្សេង​អត់​នោះឡើយ។ ហើយក៏​នៅ​អាចមាន​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​មួយចំនួន​តូច​អាច​នៅ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​យល់​គឺ វា​ប្រៀប​ទៅនឹង Windows, MacOS, Linux, Linux-localized Os និង មួយចំនួន​ផ្សេងទៀត​ជាដើម ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម៖

តួលេខ​ត្រឹម ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

[Windows XP (37.92%) | Windows 7 (29.72%)| Windows Vista (13.09%)]= 80.73%
Mac OS X (7.40%)| Linux (2.07%) | Others: 10%

Statistic Source: Wikipedia

ត្រឡប់មក ប្រធានបទ​យើង​វិញ បើ​និយាយ​ពី អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ក្នុង​ពិភព​ទូរស័ព្ទដៃ និង ធែ​ប​ប្លិ​ត វិញ គឺ​វា​អាច​នឹងមាន​វាសនា​ដូចជា វិ​ន​ដូ​ស៍ ក្នុង​ក្នុង ពិភព​កុំព្យូទ័រ​ដែរ។ ចំណែកឯ iOS វិញ​នឹង​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅនឹង Apple Computers និង Mac OS Families ដែរ។ ហើយ​សល់​ពីនេះ​គឺ ដូចជា PC និង Linux អញ្ចឹង​ដែរ។

បញ្ជាក់៖ អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជា​ដំបូង​ដោយ​សម្ព័ន្ធ​ដែលមាន​សមាជិក​ចំនួន ៨៣ ក្រុមហ៊ុន។  សម្ព័ន្ធ​នេះ​មាន​ឈ្មោះថា Open Handset Alliance (OHA) ដែល​សមាជិក​រួមមាន Google, HTC, Sony, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia, and Wind River Systems ។ល។ ហើយ​ការផលិត​នេះ​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​យក្ស ហ្គូ​ហ្គ​ល (Google) ដែល​ប្រ​គួ​តទៅ​នឹង  Apple, Microsoft, Nokia, Sony Ericsson,(Symbian), HP (formerly Palm), Research In Motion, and Samsung Electronics (bada)។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​តួលេខ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ អែន​ដ្រ​យ​ដ៍ ធៀប​ទៅនឹង ប្រ​ព័​ន្ទ​ប្រតិ​ប្តិ​ការ​ផ្សេងទៀត​គិត​ត្រឹម​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០៖

Symbian 27.4% | Android 36.0% | RIM 12.9% | iOS 16.8%|Microsoft 3.6% | Other OSs 3.3%

Statistic Source: Gartner

ដោយ MPSINFO

Though a bit slow, the connection works well. It is said by the company that it is 3G Connection, but as I were told, the coverage for 3G is still limited, which means it maybe many times switch to GPRS Connection. However, the speed is just enough for browsing through. I tested the download, and I could see the speed was only between 10kB/s and 17kB/s, with an average speed of 14 kB/s. I spent here around 12mins to download a file which is 10MB. This is a low speed if you are in pace, but that is ok for me because, at night, I just browse for the need of something related to my work such as design, and translation help. I just love it anyway. connected

It is to be noted that the company is fear for its customers. Why do I say this? Am I hired to speak for the company (word of mouth)? It is absolutely no. The reason I say it is fear is that we will be charged 1$ a day and each subscription will last only for 24 hours. In this case, if you don’t want to continue using the service, then you just don’t do anything. They don’t charge you. In case you want to resubscribe to the service, you just send a free message to register. In this case, I won’t be afraid to use it because when I have no money, I just ignore it. Then, when I have money and want it, I just subscribe. If it is to prepaid monthly, then I think it is not good for me as I am only rich at the end and beginning of the month (lolzzz) and I may not have time to use it everyday. I hope the company will stay fear with its customers and I hope to see it improved from day to day.

There is still one thing I don’t like about this company, though. It is the way it produces the calling card. English is prioritized compared to our national language (It is on top). When you see the card (Hello Card), you will notice and think about what I mention here. They should be aware that there are not many foreigners using the services. Cambodians are the major users. I hope the company will think about this so it won’t let me down as I have been its loyal customer for several years since I started using cellphone for the first time. Also, I wish to see the 3G connection available anywhere as its network coverage is.

How to Register:
– Go to Write Message
– Write 1
– Send to 8881
Then you will be confirmed shortly. That’s it.

NOTE: Make sure both of your phone and PC have bluetooth enabled if you want to connect it to your PC just as I did, do and will do. I will write more about how to connect to PC via Bluetooth if there are many people requesting me to do so, here.

ImageThere are a few things that can be done in times of grave emergencies.
Your mobile phone can actually be a life saver or an emergency tool for survival. Check out the things that you can do with it: –

*EMERGENCY*

*I*

*The Emergency Number worldwide for **Mobile** is 112.* If you find yourself out of coverage area of your mobile network and there is an emergency, dial 112 and the mobile will search any existing network to establish the emergency number for you, and interestingly this number 112 can be dialed even if the keypad is locked. **Try it out.**

*II*
*Subject:
Have you locked your keys in the car? Does you car have remote keys?*
This may come in handy someday. Good reason to own a cell phone:
If you lock your keys in the car and the spare keys are at home, call
Someone at home on their cell phone from your cell phone.

Hold your cell phone about a foot from your car door and have the person at your home press the unlock button, holding it near the mobile phone on their end. Your car will unlock. Saves someone from having to drive your keys to you. Distance is no object. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone who has the other “remote” for your car, you can unlock the doors (or the trunk).
Editor’s Note: *It works fine! We tried it out and it unlocked our car
over a cell phone!”*

*III*
Subject:
Hidden Battery power
Imagine your cell battery is very low, you are expecting an important call and you don’t have a charger. Nokia instrument comes with a reserve battery. To activate, press the keys *3370#
Your cell will restart with this reserve and the instrument will show a 50% increase in battery. This reserve will get charged when you charge your cell next time.

AND


*IV*

How to disable a STOLEN mobile phone?

To check your Mobile phone’s serial number, key in the following digits on your phone:

* # 0 6 #

A 15 digit code will appear on the screen. This number is unique to your handset. Write it down and keep it somewhere safe. when your phone get stolen, you can phone your service provider and give them this code. They will then be able to block your handset so even if the thief changes the SIM card, your phone will be totally useless.

You probably won’t get your phone back, but at least you know that whoever stole it can’t use/sell it either.

If everybody does this, there would be no point in people stealing mobile phones.

Text by: Bharat

Next Page »