General Khnowledge


តើអ្នកស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់នេះទេ? ពួកគាត់គឺជាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាតិ និង អគ្គលេខាធិការបច្ចុប្បន្ន។ យោងតាមការសរសេរនៅលើ​ វីគីភីឌា អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាតិ ឬ ហៅកាត់ថា UNSYG គឺជាប្រធាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ដែលជា​ផ្នែកសំខាន់​មួយរបស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។ ពួកគាត់ក៏ដើរតួជាអ្នកនាំពាក្យ និង ដឹកនាំ អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលផងដែរ។ អគ្គលេខាធិការនេះត្រូវបាន​ លោក ប្រធានាធិបតី អាមេរិក ហ្វ្រ៊ែងលីន រូសវែលថ៍ ផ្តល់ងារថាជា “អ្នកឃ្លាំមើលពិភពលោក” ក៏ប៉ុន្តែ​ការផ្តល់និយមន័យ​មិនច្បាស់លាស់​របស់ ធម្មនុញ្ញ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ បាននាំឲ្យ​មានការបក​ស្រាយ​ផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកកាន់តំណែងក្រោយៗអំពីតួនាទីនេះ​។ បើតាមវុិបសៃថ៍ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ តូនាទីនេះត្រូវបាន​ផ្តល់និយមន័យ​ថាជា “អ្នកការទូត និងតស៊ូមតិ មន្ត្រីសុីវីល និង ជាប្រធានដឹកនាំធូរកិច្ច”។

Do you know all of them? They were/are UN Secretaries General. According to Wikipedia, the Secretary-General of the United Nations or sometimes abbreviated UNSYG, is the head of the United Nations Secretariat which is one of the principal organs of the United Nations. They also acts as the de facto spokesperson and leader of the United Nations. The Secretary-General was envisioned by U.S. President Franklin D. Roosevelt as a “world moderator”, but the vague definition provided by the UN Charter left much room for interpretation by those who would later inhabit the position. According to the UN website, his roles are further defined as “diplomat and advocate, civil servant, and CEO”.

UN Secretaries

QUOTES

—————————–
I shall take all the troubles of the past, all the disappointments, all the headaches, and I shall pack them in a bag and throw them in the East River.
::Trygve Lie


Never for the sake of peace and quiet deny your convictions.
::Dag Hammarskjold


Every human being, of whatever origin, of whatever station, deserves respect. We must each respect others even as we respect ourselves.
::U Thant


There is no such thing as collective guilt.
::Kurt Waldheim


The patient is in intensive care but still alive.
::Javier Perez de Cuellar


So this is why I’m always say happy that somebody mentions Rwanda, because behind Rwanda, we have Africa.
::Boutros Boutros-Ghali


Education is a human right with immense power to transform. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable human development.
::Kofi Annan


“Women must be full partners in development, so they can lift themselves and their communities out of poverty.”
::Ban Ki Moon

Advertisements

ទំរាំតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អាចធ្វើឲ្យមនុស្ស​យន្តរបស់​ខ្លួនអាច​ចេះរាំដោយ​រលូន​ដូច​មនុស្ស​នោះ មនុស្ស​យើង​បាន​នាំគ្នា​រៀន​រាំតាម​បែប​មនុស្ស​យន្ត​អស់បាត់​ហើយ។ ​ពិតជាច្របូកច្របល់មែន!

By the time the robots can be made to dance more like humans, we, humans, already learned how to dance more like robots. Robot and Human

Almost everyone of us has seen or heard of the Internet scam. Some of them are very tricky. They may pretend to be very wise or to be very stupid that some people can’t judge if it is real or fake. For those who are good at verifying information, it is not really a big problem but for people who always believe what they see to be true will likely become their victims.

The way they cheat people can be very different ranging from e-mail notifying of your winning a lucky draw, e-mail asking you to assist them in getting fund left by their dead relatives, e-mail pretending to be from one of your friends who are overseas asking you to help then claiming they are in trouble, web promotion to get free job like this one and so on.

In this particular case as seen in the picture, it is a website saying you can work with them online and get paid very highly. As seen they make it so real for basic Internet users. They show the flag of the victim’s nation and testimonials from people in the country you are living based on the IP it detects. After reading all the details on their website and you feel more confident, you will be asked to register with just a few steps and they will ask you to pay the start-up membership fee and as it looks so real and easy to get the job with little job experience required, many people have fallen into their trap. For those who need jobs, they might be risking their money as it doesn’t cost too much (around $30) to get the job. As it sounds easy, some people don’t want to consult their friends and people they know about this so they risk it alone.

My point of posting this article is to alert my readers who are not familiar with this kind of scam to be careful. Internet access has become easily available to more people; meanwhile, it also has become very dangerous to surf the web from day to day.

ខាងក្រោមនេះជាពាក្យមួយចំនួនដែលចាស់ៗ ព្រមទាំងមនុស្សជាច្រើនទៀតចូលចិត្តប្រើ (ពាក្យកម្ចីពីបារាំង) ហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនមិនយល់អត្ថន័យ ឬ មិនដឹងថាជាពាក្យអ្វីមកពីប្រភពណា៖

 • mot de passe (ម៉ូ ឌើ ប៉ាស់)៖ ពាក្យសម្ងាត់ (Password/Signal)
  ឧ. ឯងនេះពិតជាមិនយល់ ម៉ូ ឌើ ប៉ាស់ គេមែន។  [Idiot, you don’t understand their signal/password.]
  (ឬ ពេលខ្លះគេនិយមនិយាយកាត់ថា ម៉ូ ឧ. ឯងមិនដឹងថានេះជាម៉ូគេទេអី?)
 • ស្រី/នារី lancer (ឡង់សេ)៖  នារីផ្សព្វផ្សាយ/ស្រីអ្នកផ្សព្វផ្សាយ (Promotion Girl/Launching Girl)
  ឧ. នាងនោះជានារីឡង់សេ ស្រាបៀ (នាងនោះជានារីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀ)  [She is a beer promotion girl.]
  ពាក្យនេះត្រូវបានគេណែនាំឈប់ឲ្យប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសម្អាងថាវាជាពាក្យបង្ហាញនូវការរើសអើងដល់នារីដែលប្រកបមុខរបរនេះ។ ដោយជំនួសមកវិញ គេស្នើឲ្យប្រើ ពាក្យ នារីផ្សព្វផ្សាយ
 • អ្នក courtier (គួធ្យេរ)៖ ឈ្មួញកណ្តាល (middleman or Broker)
  ឧ. កុំទៅជឿគាត់ហ្នឹងអី គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកគួធ្យេរហ្នឹង។ [Don’t believe him; he is just a broker.]
 • ចេញ depart (ដេប៉ាត៍)៖ ចេញដំណើរ/ចាប់ផ្តើម (To depart/Start)
  ឧ. គ្រាន់តែមើលការចេញដេប៉ាត៍របស់វា ដឹងតែចាញ់គេបាត់ហើយ។ [By just seeing how he departs/starts I already know he will lose.]
 • élan (អេឡង់)៖ កម្លាំងជំរុញ/អ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ជំរុញការធ្វើអ្វីមួយអោយបានលឿន ឬ ល្អ/ពេលវេលាសម្រាប់ត្រៀមធ្វើអ្វីមួយ/លំហរគ្រប់គ្រានសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយ (momentum, impetus, run-up, space)។
  ឧ. ខ្ញុំលោតមិនបានខ្ពស់សោះ ព្រោះពេលលោតទៅដូចអត់អេឡង់ម៉េចទេ។ [I can’t jump high because it seems I don’t have enough impetus to do it.]
  សូមទោសផង ការពន្យល់សម្រាប់ពាក្យនេះអាចមិនសូវច្បាស់ព្រោះដូចពិបាករកពាក្យដាក់ឲ្យត្រូវណាស់។
 • hors-jeu (អក ហ៊្សើ)៖ ចេញ/ហួសពីកន្លែងដែលបានកំណត់ (Offside)
  ឧ. សុំទោស ខ្ញុំអកហ៊្សើ បាត់ហើយ។ [Sorry, I’ve been offside.]
 • Pré (ប្រេ)៖ ត្រៀម (Prepare) តាមពិតមកពីពាក្យពេញថា Préparer  ឬ Prêt (adj.) ដែលបានត្រៀមជាស្រេច (Ready)
  ឧ. ខ្ញុំមិនទាន់បានប្រេ ផងស្រាប់តែបោះមកបាត់។[I had not prepared for it, when you threw it in/I was not ready when you threw it in. ]

នេះគ្រាន់តែជាពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចរកនឹកឃើញ ហើយយល់ពីការប្រើប្រាស់ ហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនចេះប្រើហើយតែអាចមិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាកដ ឬ ជាពាក្យមកពីណាសរសេរយ៉ាងម៉េច។ ចំពោះការសរសេរជាសំឡេងខ្មែរនោះក៏មិនប្រាកដថាត្រូវតាមសំឡេងពិតប្រាកដរបស់ភាសាបារាំងនោះដែរ គឺខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរវាឡើងតាមការស្តាប់លឺក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះបើមានខុសឆ្គង ឬ មិនទំនងត្រង់ណា សូមជួយបន្ថែម និងកែតម្រូវផង ដើម្បីអាចជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអានទាំងឡាយ។ នៅមានពាក្យច្រើនទៀត ដែលចាស់ៗនិយមប្រើ តែខ្ញុំមិនយកមកនិយាយ ដោយយល់ថាពាក្យទាំងនោះងាយយល់ ហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាមិនមែនពាក្យខ្មែរ គឺជាកម្ចីបារាំងតែម្តង ដូចជា ពាក្យ តាបឡូ (ក្ដាខៀន) អូតែល (សណ្ឋាគារ) រ៉ាត់ដ្យូ (វិទ្យុ) កាត (កាត/បៀសន្លឹក) ជាដើម។

These are just a few terms I can recall, understand and use. I believe there are some people who can use any of these but might not know the exact meaning of it and from where the term was derived as well as how it is transliterated into Khmer. Regarding my transliteration here, I don’t guarantee that it is all correct; I just transliterate based on what I hear in daily conversation. If mistakes are found, please kindly leave me a comment so I can correct it for the sake of readers.

Besides the terms listed above, there are still many commonly used terms I don’t include here because I believe that those terms are commonly understood. Those terms may include tableau, hôtel, Radio, carte etc.

រៀបចំដោយ préparé par MPSINFO

There maybe time when you have to fill in form when there is a need to extend your passport. While filling you may come across the questions about Passport Book and Passport Card. Don’t worry if you don’t know which one is yours. Below is a brief explanation to help you decide which one your is.

Passport Book– Valid if you travel by air, sea and land

Passport Card – This is only valid if you travel by sea and land only. It is limited to travel between the United States and Mexico, the Caribbean, Canada and Bermuda.

Passport Book and Passport Cards – These are both valid for adults for 10 years and 5 years for minors

Passport Book Cost – The first time fee for an adult applicant is $100 and $85 for minors. This includes both the application fee and the execution fee.

Passport Card Cost – $45 for those 16 and over including execution fee and $35 for those under 16.

If you want to learn more, please go to the link below:
http://ezinearticles.com/?Do-You-Need-a-Passport-Book-Or-Passport-Card?&id=1420732

Are all movies viewable for everyone? How does a movie earn a G, PG, PG-13, R or NC-17 rating? The Motion Picture Association of America has set the following standards for films in order to help parents determine if the content is acceptable for viewing. Following are movie ratings:

G Rating

According to the MPAA, a “G-rated motion picture contains nothing in theme, language, nudity, sex, violence or other matters that, in the view of the Rating Board, would offend parents whose younger children view the motion picture.” The rating does not mean the MPAA approves of the film, only that it is fit for a general audience. Additionally, the film contains no strong language, nudity, sex, or drug usage. Violence is minimal.

PG Rating

A PG-rated film may not be suitable for children. The MPAA says a PG-rated should be checked out by parents before allowing younger children to see the movie. There could be some profanity, some violence, or brief nudity; however there will not be any drug use in a PG film.

PG-13 Rating

PG-13 indicates there’s material in the film that may not be suitable for children under the age of 13. A PG-13 movie could go “beyond the PG rating in theme, violence, nudity, sensuality, language, adult activities or other elements, but does not reach the restricted R category.” The MPAA will give this rating to films with drug use or more than brief nudity, although the nudity in a PG-13 is not sexual in nature. In addition, the MPAA states “there may be depictions of violence in a PG-13 movie, but generally not both realistic and extreme or persistent violence. A motion picture’s single use of one of the harsher sexually-derived words, though only as an expletive, initially requires at least a PG-13 rating. More than one such expletive requires an R rating, as must even one of those words used in a sexual context.”

R Rating

R-ratings require a parent or adult guardian to be present in order to view the film. An R-rated film “may include adult themes, adult activity, hard language, intense or persistent violence, sexually-oriented nudity, drug abuse or other elements, so that parents are counseled to take this rating very seriously.”

NC-17 Rating

No one under the age of 17 is permitted in a theater to watch a film with this rating. The MPAA gives a film an NC-17 rating based on “violence, sex, aberrational behavior, drug abuse or any other element that most parents would consider too strong and therefore off-limits for viewing by their children.”

Based on the rating above, it is important that parents (for children), monitor the movies their children watch. Sometimes the movie is not good for their children to view. Games are also like this. If not properly monitored, your children may be at risk. While this is preventable, please have your children safe while they still can watch the movies or play the games as they are also part of your children’s learning process. MPS

n English, in some case, when you ask to buy things for a dozen, they will give you 12 because a Dozen means 12. Yet, if you ask for a Baker’s Dozen, they will give you 13. It means a Baker’s Dozen equals to 13.

In reflection to Khmer (official language of Cambodia), it is also similar in some cases. We also have such units for things that are not really expensive such as fruits, or small animals. Here are some of the examples: corns, orange, papaya, mango, etc., yet not for precious items. For the case of the mentioned items units of collections will be used. Those include មួយដំបរ(Muoy Dambor) which is equal to four, មួយឡូ (Muoy Lo)​ which is equal to twelve; មួយផ្លូន (Muoy Phlon) equivalent to 40, and so on. Similar to the English case of Baker’s Dozen, when Cambodian sell things, they sometimes count 50 items as one PHLON (40). Corns are mostly counted 50 as one Phlon.

By MPS

Next Page »