រូបចេតិយរបស់ ប្រេសុីដង់បាដេស និង រូបសំណាកនារីក្លាហាន ដែលមានទីតាំង​នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

President Bades’ stupa and statue of Neary Khlahan in Kampong Chhnag province.

Advertisements