ខាងក្រោមនេះជាពាក្យមួយចំនួនដែលចាស់ៗ ព្រមទាំងមនុស្សជាច្រើនទៀតចូលចិត្តប្រើ (ពាក្យកម្ចីពីបារាំង) ហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនមិនយល់អត្ថន័យ ឬ មិនដឹងថាជាពាក្យអ្វីមកពីប្រភពណា៖

 • mot de passe (ម៉ូ ឌើ ប៉ាស់)៖ ពាក្យសម្ងាត់ (Password/Signal)
  ឧ. ឯងនេះពិតជាមិនយល់ ម៉ូ ឌើ ប៉ាស់ គេមែន។  [Idiot, you don’t understand their signal/password.]
  (ឬ ពេលខ្លះគេនិយមនិយាយកាត់ថា ម៉ូ ឧ. ឯងមិនដឹងថានេះជាម៉ូគេទេអី?)
 • ស្រី/នារី lancer (ឡង់សេ)៖  នារីផ្សព្វផ្សាយ/ស្រីអ្នកផ្សព្វផ្សាយ (Promotion Girl/Launching Girl)
  ឧ. នាងនោះជានារីឡង់សេ ស្រាបៀ (នាងនោះជានារីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀ)  [She is a beer promotion girl.]
  ពាក្យនេះត្រូវបានគេណែនាំឈប់ឲ្យប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដោយសម្អាងថាវាជាពាក្យបង្ហាញនូវការរើសអើងដល់នារីដែលប្រកបមុខរបរនេះ។ ដោយជំនួសមកវិញ គេស្នើឲ្យប្រើ ពាក្យ នារីផ្សព្វផ្សាយ
 • អ្នក courtier (គួធ្យេរ)៖ ឈ្មួញកណ្តាល (middleman or Broker)
  ឧ. កុំទៅជឿគាត់ហ្នឹងអី គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកគួធ្យេរហ្នឹង។ [Don’t believe him; he is just a broker.]
 • ចេញ depart (ដេប៉ាត៍)៖ ចេញដំណើរ/ចាប់ផ្តើម (To depart/Start)
  ឧ. គ្រាន់តែមើលការចេញដេប៉ាត៍របស់វា ដឹងតែចាញ់គេបាត់ហើយ។ [By just seeing how he departs/starts I already know he will lose.]
 • élan (អេឡង់)៖ កម្លាំងជំរុញ/អ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ជំរុញការធ្វើអ្វីមួយអោយបានលឿន ឬ ល្អ/ពេលវេលាសម្រាប់ត្រៀមធ្វើអ្វីមួយ/លំហរគ្រប់គ្រានសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយ (momentum, impetus, run-up, space)។
  ឧ. ខ្ញុំលោតមិនបានខ្ពស់សោះ ព្រោះពេលលោតទៅដូចអត់អេឡង់ម៉េចទេ។ [I can’t jump high because it seems I don’t have enough impetus to do it.]
  សូមទោសផង ការពន្យល់សម្រាប់ពាក្យនេះអាចមិនសូវច្បាស់ព្រោះដូចពិបាករកពាក្យដាក់ឲ្យត្រូវណាស់។
 • hors-jeu (អក ហ៊្សើ)៖ ចេញ/ហួសពីកន្លែងដែលបានកំណត់ (Offside)
  ឧ. សុំទោស ខ្ញុំអកហ៊្សើ បាត់ហើយ។ [Sorry, I’ve been offside.]
 • Pré (ប្រេ)៖ ត្រៀម (Prepare) តាមពិតមកពីពាក្យពេញថា Préparer  ឬ Prêt (adj.) ដែលបានត្រៀមជាស្រេច (Ready)
  ឧ. ខ្ញុំមិនទាន់បានប្រេ ផងស្រាប់តែបោះមកបាត់។[I had not prepared for it, when you threw it in/I was not ready when you threw it in. ]

នេះគ្រាន់តែជាពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចរកនឹកឃើញ ហើយយល់ពីការប្រើប្រាស់ ហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនចេះប្រើហើយតែអាចមិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាកដ ឬ ជាពាក្យមកពីណាសរសេរយ៉ាងម៉េច។ ចំពោះការសរសេរជាសំឡេងខ្មែរនោះក៏មិនប្រាកដថាត្រូវតាមសំឡេងពិតប្រាកដរបស់ភាសាបារាំងនោះដែរ គឺខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរវាឡើងតាមការស្តាប់លឺក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះបើមានខុសឆ្គង ឬ មិនទំនងត្រង់ណា សូមជួយបន្ថែម និងកែតម្រូវផង ដើម្បីអាចជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកអានទាំងឡាយ។ នៅមានពាក្យច្រើនទៀត ដែលចាស់ៗនិយមប្រើ តែខ្ញុំមិនយកមកនិយាយ ដោយយល់ថាពាក្យទាំងនោះងាយយល់ ហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាមិនមែនពាក្យខ្មែរ គឺជាកម្ចីបារាំងតែម្តង ដូចជា ពាក្យ តាបឡូ (ក្ដាខៀន) អូតែល (សណ្ឋាគារ) រ៉ាត់ដ្យូ (វិទ្យុ) កាត (កាត/បៀសន្លឹក) ជាដើម។

These are just a few terms I can recall, understand and use. I believe there are some people who can use any of these but might not know the exact meaning of it and from where the term was derived as well as how it is transliterated into Khmer. Regarding my transliteration here, I don’t guarantee that it is all correct; I just transliterate based on what I hear in daily conversation. If mistakes are found, please kindly leave me a comment so I can correct it for the sake of readers.

Besides the terms listed above, there are still many commonly used terms I don’t include here because I believe that those terms are commonly understood. Those terms may include tableau, hôtel, Radio, carte etc.

រៀបចំដោយ préparé par MPSINFO

Advertisements