តើអ្នកដឹងទេ?

DO YOU KNOW?

 • គ្រាប់ឈាមក្រហមចំនួន ២​លានគ្រាប់ងាប់រៀងរាល់វិនាទី
  Two million red blood cells die every second.
 • ប្រហែល ៧% នៃទំងន់របស់មនុស្សបានមកពីឈាម
  Seven percent of a human body’s weight is made up of blood.
 • ក្នុងមួយថ្ងៃឈាមចំនួន​ ១៥១៤.១៦៥លីត្រ ត្រូវបានបូមចេញចូលតាមរយៈក្រលៀន
  Each day 400 gallons of recycled blood are pumped through the kidneys.
 • ដោយការបរិចាកឈាមតែប្រហែលកន្លះលីត្រ អ្នកអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សចំនួនដល់ទៅ ៤នាក់​ឯណោះ
  By donating just one pint of blood, four lives can be saved.
 • ឈាមមានភាពប្រលាក់ជាប់ខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដើមអាមេរិកយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគំនូររបស់ពួកគេ
  Blood is such a good stain that Native Americans used for paint.
 • ក្រលៀនធ្វើការចម្រោះឈាមប្រមាណ ១៥១៤.១៦៥លីត្រ ក្នុងមួយ
  The kidneys filter over 400 gallons of blood each day.
 • ជាមធ្យមគ្រាប់ឈាមក្រហមមួយគ្រាប់អាចរស់បាន ១២០​ ថ្ងៃ
  The average life span of a single red blood cell is 120 days.
 • មនុស្សស្រីម្នាក់មានបរិមាណឈាមប្រហែល ៤.៥ លីត្រ ចំណែកឯបុរសមានប្រមាណ ៥.៦ លីត្រ
  A woman has approximately 4.5 liters of blood in her body, while a man has 5.6 liters.
 • ពាក់កណ្តាលនៃគ្រាប់ឈាមក្រហមត្រូវបានជំនួសឡើងវិញនៅរៀងរាល់ ៧ថ្ងៃម្តង
  Half your body’s red blood cells are replaced every seven days.
 • ប្រសិនបើយើងពន្លាសសៃឈាមយើងទាំងអស់នោះវានឹងមានប្រវែងប្រហែល ៩៦​ ៥៦០.៦៤ គីឡូមែត្រ ដែលមានន័យថាអាចព័ទ្ធជុំវិញផែនដីបានពីរជុំ។
  If all the blood vessels in your body were laid end to end, they would reach about 60,000 miles. That’s enough to go around the world twice.

រៀបចំដោយ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ | By MPS

សូមអានដោយរីករាយ

Enjoy your reading.

Advertisements