បុរស-នារី មួយគូបានស្គាល់គ្នាតទូរស័ព្ទអស់មួយរយៈ ថ្ងៃ​មួយ​ពួកគេ​បានណាត់ជួបគ្នា ជាលើកដំបូង ហើយ​ពួក​គេ​បានទៅជួបគ្នានៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយ។ ពេល ជួបគ្នាភ្លាម ពួកគេចាប់ផ្តើមនិយាយ៖
បុរសៈ
សួស្តី
នារីៈ សួស្តី តើជាអ្នក​មែន​ទេដែល​ណាត់​ខ្ញុំតាម​ទូរស័ព្ទ​នោះ?
បុរសៈ បាទ! មានអារម្មណ៍ម៉េចដែរ?
នារីៈ គ្រាន់តែឃើញមុខអ្នកភ្លាមធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញ ដល់ការជិះទូកនៅសមុទ្រពេលថ្មីៗនេះ។
បុរសៈ ម៉េចបានជាចឹង? ដោយសារឃើញខ្ញុំសង្ហា​ មានមានអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិច​មែនទេ?
នារីៈ មិនចឹងទេ! តែគ្រាន់តែឃើញមុខអ្នកភ្លាម ខ្ញុំដូចជាចង់វិលមុខ ពុលម៉េចមិនដឹងទេ។
បុរសៈ (អស់យោបល់ អោនមុខចុះ)

A man and a Woman have been in relationship via the phone call for some time. One day, they date for the first time. Then they meet each other at a nice café. At the first sight, they start talking:

[M=Man W=Woman]

M: Hello, lady!

W: Hello! Are you the one who dates me?

M: Of course! How do you feel?
W:
Seeing your face reminds me of going on the boat in the sea lately.

M: Why, dear? Is it because I am handsome and romantic?

W: No! But your face makes me sick!
M:
(No idea)

Advertisements