1. បែកញើសខុសពីធម្មតា |Sweating
  2. ដកដង្ហើមដាច់ៗ ឬ ដកបានខ្លីៗ | Shortness of breath
  3. មានអារម្មណ៍ឆ្អើម ឬ ក្អួតចង្អោរ | Nausea or vomiting
  4. វិលមុខ | Dizziness
  5. មានការកន្ត្រាក់បេះដូងខ្លាំង ឬ ចុកចាប់ដើមទ្រូងហើយរាលដល់ដៃ ក ឬថ្គាម | Crushing or squeezing chest pain radiating to the arm, neck or jaw
  6. ជីពចរដើរមិនទៀត ឬលោតញាប់ | Irregular and/or rapid pulse

តើអ្នកត្រូវយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់នឹងការគាំងបេះដូង| What to do for a Heart Attack?

បើសិនជាអ្នកមានជំងឺគាំងបេះដូង ហើយអ្នកនៅតែម្នាក់ឯង អ្នកត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បី​ទប់ទល់នឹង​ការគាំង​បេះ​ដូង​ក្នុង​ស្ថានភាពបែបនេះ។ សូមចងចាំថា អ្នកមានពេលតែ ១០ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បីទប់​ទល់ ដោយហេតុនេះ​ ​​អ្នកត្រូវតែរហ័សរហួន។ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមៈ

If you have a heart attack and you are alone, you should know what to do and how to survive a heart attack in such a situation. Note that you have only 10 seconds to act, so you should be fast. Do the following:

  1. តាំងអារម្មណ៍ឲស្ងប់ កុំស្លន់ស្លោ |Keep calm, do not panic.
  2. ដកដង្ហើមឲវែង ហើយប្រឹងក្អកឲខ្លាំង ( ការដកដង្ហើមវែងធ្វើឲអ្នកទទួលនូវ អុកស៊ីសែនដើម្បីជួយដល់សួតរបស់អ្នក ហើយការក្អកធ្វើឲមានការច្របាច់បេះដូង​ដែលជួយឲ​ឈាម​រត់) | Take a very deep breath and start coughing vigorously. Deep breath gives you oxygen to your lungs and coughing squeezes the heart helping the blood to circulate.
  3. បន្តដកដង្ហើមឲវែង ហើយក្អករាល់ ២ វិនាទីម្តងរហូតដល់មានជំនួយ ឬបេះដូងចាប់ផ្តើមលោតជាធម្មតាវិញ។ | Repeat deep breath and coughing every 2 seconds until you get a help or your heart starts beating normally.
Advertisements