ខាងក្រោមនេះជារឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងពាក្យ <<ចោម្រ៉ាយ>>​​ រឺ​បើភាសាឈ្ឡើយថា <<ចុយម្រ៉ាយ>>.

កាល​ពី​យូលង់​ណាស់​មក​ហើយ​ ស្រុក​បារ៉ាយ​ដែល​ជា​ស្រុក​មួយ​របស់​ខេត្តកំពង់ធំត្រូវគេល្បីថា សំបួរ​ទៅ​ដោយចោរលូច​ដែល​តែងតែ​ដើរលួចគោ​ក្របីពីភូមិស្រុកដ៏ទៃជាច្រើនហូរហែរ​។​ក្រោយៗមករឿងរ៉ាវចោរលួចនេះត្រូវបានគេដឹងលឺគ្រប់ៗគ្នា​ហើយដែលវាបានក្លាយ​ជាពាក្រ​មួយសម្រាប់គេជេគ្នា។​ អោយតែមនុស្សណាដែលគេខឹង គេនឹងជេរវា អាចោរ​បារ៉ាយ។​ ហើយក្រោយៗមកពាក្យអាចោរបារ៉ាយ​បានក្លាយមកជាពាក្យ​<<ចោម្រ៉ាយ>>​​ រឺ​បើភាសាឈ្ឡើយថា <<ចុយម្រ៉ាយ>>​សព្វថ្ងៃនេះ។​ ខ្ញុំដឹងរឿងនេះពីបងប្រុសម្នាក់ដែលខ្ញុំបាន​ភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយ។​ ខ្ញុំមិនប្រាកដថាវាពិតឬយ៉ាងណានោះទេ។

បើសិនបងប្អូនណាដឹងពត៌មានផ្សេងពីនេះ សូមជួយចូលរួមយោបល់ផង។

ដោយ: MPS

Advertisements